top of page
Oriental graphic element

Wkkgz procedure

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen

1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn

    beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze

    kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn

    beroepsvereniging VIV Nederland info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris

    komt vanuit Camcoop https://www.camcoop.nl.
3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen

    om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Hier vind

    je de procedure en verdere informatie zoals kosten:

    https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Registratie Praktijk Beker bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/

 

Hiermee wens ik voldoende informatie te hebben gegeven. Vragen over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben verneem ik graag via info@praktijkbeker.nl.

bottom of page